สรุปยอดจองรถภายในงาน "บางกอก มอเตอร์โชว์"

ความต้องการรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นแต่รถแบรนด์ใหญ่ก็ยังครองตลาด

STAY UPDATE