กฟผ. ผนึก Veeam เพิ่มประสิทธิภาพการกู้ข้อมูลสาธารณูปโภคด้านพลังงานของรัฐถึง 12 เท่า

STAY UPDATE