คุยกับ บี-สโรจ เกี่ยวกับเทรนด์การตลาด 2022 และสิ่งที่ธุรกิจควรลงมือทำเพื่อทางรอดในอนาคต

STAY UPDATE