เตรียมพบกับ “รัฐมนตรีดิจิทัลไต้หวัน”
ในงาน Techsauce Global Summit 2019

ผู้ขับเคลื่อนประชาธิปไตยด้วยเทคโนโลยี

STAY UPDATE