Contact Us

คุณสามารถติดต่อกองบรรณาธิการ เพื่อแนะนำ ติชม หรือพูดคุยกับเรา 5 คนเกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาได้โดยการโพสต์ไว้
ตรงส่วนความเห็นใต้บทความได้เลย หรือติดต่อ เรื่องการลงโฆษณา การทำงานร่วมกัน และกิจกรรมการตลาด ด้านล่างนี้คือรายละเอียด

ต้องการส่งข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ที่ต้องการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ สามารถส่งได้ที่หัวข้อ ส่งข่าวลง thumbsup ด้วยตัวเองเราจะพิจารณา นำลงเป็นรายๆ ไป
โดยข่าวที่ส่งมาทุกข่าวจะต้องใส่ภาพประกอบเข้ามาด้วยเพื่อความสมบูรณ์ของข่าวหรือบทความ

ต้องการส่งบทความในรูปแบบ Guest post (แขกรับเชิญ)

thumbsupers หลายคนทำงานด้านการตลาด ซึ่งมักจะมีกรณีศึกษาของที่บริษัทตัวเอง หรือบริษัทลูกค้าของคุณอยู่แล้ว
ถ้าคุณคิดว่าบทความของคุณเป็นประโยชน์กับบุคคลทั่วไปในแวดวงการตลาด คุณสามารถส่งบทความของคุณ + ภาพประกอบ มาได้เลย เราจะพิจารณาลงเป็นรายๆ ไป
โดยเรามีแนวทาง Editorialและข้อตกลงร่วมกันสำหรับ แขกรับเชิญของ thumbsup

ติดต่อเพื่อสปอนเซอร์ Event ของเรา

thumbsup เป็นชุมชนของคนทำงานด้านธุรกิจการตลาดและการจัดการเพื่อเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับคนในอาชีพนี้
ปัจจุบัน thumbsup จะจัด Event ขึ้น 2 งานโดยตั้งเป้าไว้ว่าจะจัดทุกไตรมาส นั่นคือ

1.Spark Conference

(สัมมนารายปีเพื่อประโยชน์ของคนทำงานด้านการตลาดในเมืองไทย คลิกที่นี่เพื่อชมตัวอย่างงาน Spark Conference ครั้งที่ 2)

2.Digital Matters

(สัมมนารายไตรมาสเพื่อประโยชน์ของคนทำงานด้านการตลาดที่ต้องการอัปเดตเทรนด์การตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา คลิกที่นี่เพื่อชมตัวอย่างงานครั้งที่ 1)
ซึ่งรูปแบบของการสปอนเซอร์ Event ของเราจะมีหลายรูปแบบ

สามารถติดต่อมาที่ sale [at] thezero.co.th

STAY UPDATE