ผู้ใช้เฟสบุ๊คเพิ่มแตะ 2.6 พันล้านราย

แต่รายได้จากโฆษณาลดลง

STAY UPDATE