ทรัมป์ประกาศเตรียมฉลองชัยชนะ

แม้ว่าบางรัฐยังนับคะแนนไม่เรียบร้อย

STAY UPDATE