บริษัท 3M ปรับโครงสร้างองค์กร

ลดพนักงาน 2,900 ตำแหน่งทั่วโลก

STAY UPDATE