ม.เชียงใหม่ แนะวงการแพทย์ควรรีบปรับตัวใช้เทคโนโลยี

เพื่อป้องกันปัญหาภัยคุกคาม จับมือซิสโก้วางระบบดิจิทัลเฮลท์แคร์

STAY UPDATE