"โศรดา-ภารุจ" ขึ้นแท่น Co-CEO แทน "สงกรานต์" CEO ปับลิซิส กรุ๊ป มีผล 1 มิ.ย.นี้

STAY UPDATE