ผลสำรวจชี้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ในช่วงวิกฤตโควิด-19

มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในอนาคต

STAY UPDATE