ธุรกิจโรงแรมสาหัส Hilton, Marriott และ Hyatt

ปลดพนักงานครั้งใหญ่

STAY UPDATE