'โรงแรมดาราเทวี' ปิดกิจการ

หลังขาดทุนสะสม 3 ปีเจอพิษโควิดซ้ำเติม

STAY UPDATE