'เฟซบุ๊ก' ยินยอมจ่ายภาษีย้อนหลัง

ให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสราว 4 พันล้านบาท

STAY UPDATE