จูลี่ส์ รีแบรนด์ใหม่ หวังสร้างความสนุก

ให้กับผู้บริโภคในการเป็นขนมติดกระเป๋าเบอร์หนึ่งในใจคนทุกวัย

STAY UPDATE