เควิน เมเยอร์ ซีอีโอ TikTok ประกาศลาออก

หลังดำรงตำแหน่งเพียง 3 เดือน

STAY UPDATE