เข้าใจระบบ Membership ของ Youtube ที่ไม่ใช่แค่การเซอร์วิส

แต่เป็นการดึงความมีส่วนร่วมกับผู้ชม

STAY UPDATE