'เทสโก้ โลตัส' รีแบรนด์ เหลือเพียง 'โลตัส'

เปลี่ยนโลโก้และโทนเป็นสีพาสเทล

STAY UPDATE