นีลเส็น เผยข้อมูลเม็ดเงินโฆษณาเดือนกันยายน ยังคงติดลบต่อเนื่อง

STAY UPDATE