เปิดรายได้ "โรงเรียนในเครือสารสาสน์"
เคยเป็นโรงเรียนที่มีรายได้มากที่สุดในประเทศ

STAY UPDATE