'สินมั่นคง' ยอมถอย ไม่ยกเลิกประกันโควิด-19 แล้ว

STAY UPDATE