'การบินไทย' ปรับโครงสร้างครั้งใหญ่

ลดผู้บริหาร 240 คนเพื่อฟื้นฟูธุรกิจ

STAY UPDATE