วัคซีนโควิด 200,000 โดสแรกถึงไทย 24 ก.พ. นี้ พร้อมเปิดขั้นตอนการเข้าฉีดวัคซีน

STAY UPDATE