วงการออนไลน์มีสะเทือน! Z Holdings รวมกิจการกับ LINE รับพนักงานด้าน AI เพิ่มอีก 5,000 คน

STAY UPDATE