ระหว่างรอบินได้ Air Asia จับมือ Jannine Weigel ส่งเพลงใหม่ให้ฟัง 18 กันยายนนี้

STAY UPDATE