บราซิลเผยวัคซีนโควิด-19 ของ Sinovac มีประสิทธิภาพต้านไวรัสอยู่ที่ 50.4%

STAY UPDATE