เอกชนร่วมใจ "ธุรกิจต้องรอด" ทำไมเราถึงอยู่ในจุดที่ต้องแบกทุกอย่างกันเองแบบนี้นะ

STAY UPDATE