ประชุมผ่าน “Zoom” อย่างไรให้ปลอดภัย

รวมคำแนะนำและการตั้งค่าโปรแกรม

STAY UPDATE