วิจัยกรุงศรีปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 2564 เติบโตเหลือ 1.2% จากสถานการณ์การระบาดเลวร้ายลง

แต่ยังพอมีแรงพยุงจากการส่งออกที่เติบโตแข็งแกร่ง

STAY UPDATE