แมนพาวเวอร์กรุ๊ป วอนองค์กรเปิดใจฟังเสียงแรงงาน

“อุดช่องโหว่” ขาดแคลนแรงงานทักษะสูง ปิดประตู Burnout Syndrome 

STAY UPDATE