"เราไม่อยากจะเป็นยักษ์ที่อุ้ยอ้าย"

คุยกับ Sea (Thailand) บริษัทแม่ของ Garena

STAY UPDATE