ฮ่องกง-สิงคโปร์ บรรลุข้อตกลง Travel Bubble

นักท่องเที่ยวไม่ต้องกักตัว หวังฟื้นฟูธุรกิจท่องเที่ยว

STAY UPDATE