ไทยรัฐออนไลน์ เปิดตัว Virtual Boardgame “หยิบคำ ทำข่าว”

ผลผลิตจาก Hackathon ตอกย้ำภาพลักษณ์ Media Tech Company

STAY UPDATE