เปิดตัวหนังสือ “30 ปี เอไอเอส ธรรมดาที่ไม่ธรรมดา”
รวมประสบการณ์บริหารฉบับมืออาชีพโดย สมชัย เลิศสุทธิวงค์

STAY UPDATE