“พาสปอร์ต ญี่ปุ่น” ทรงอิทธิพลมากสุดในโลก

ส่วนไทยร่วงลงไปอยู่อันดับ 70

STAY UPDATE