"บิล เกตส์" เตือน

ไวรัสแบบโควิด-19 อาจระบาดทุกๆ 20 ปี

STAY UPDATE