ธปท.แจงเหตุผลไม่ต่ออายุพักชำระหนี้

เพื่อเน้นแก้หนี้ให้ตรงจุดแทนการช่วยเหลือทั่วไป

STAY UPDATE