กลุ่มเสี่ยงเตรียมโหลด! สวทช. เปิดตัวแอป DDC-Care

ระบบติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19

STAY UPDATE