ธนาคารกรุงไทย พ้นสภาพ "รัฐวิสาหกิจ"

หลังกฤษฎีกาตีความ กระทบพนักงานหลายหมื่นคน

STAY UPDATE