นกสกู๊ตประกาศปรับโครงสร้าง

ปลดพนักงาน-ลดจำนวนเครื่องบิน 

STAY UPDATE