อัปเดตสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก (15 เม.ย.)

ผู้ติดเชื้อแตะ 2 ล้านราย เสียชีวิต 1.2 แสนราย

STAY UPDATE