เวียดเจ็ต มั่นใจครึ่งปีหลังธุรกิจการบินจะมีโอกาสฟื้น พร้อมสร้างความมั่นใจให้ผู้เดินทาง

STAY UPDATE