เมื่อ Work from Home และทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์

กลายเป็นแนวโน้มในอนาคต

STAY UPDATE