แอปฯ “ซูม” ถูกตั้งคำถาม

เรื่องการละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้

STAY UPDATE