บอร์ด 'นกแอร์' ตั้ง “วุฒิภูมิ จุฬางกูร”
นั่งเป็น CEO คนใหม่

STAY UPDATE