คุยกับ Insight Era ผู้บริหารสาวรุ่นใหม่ที่ไม่ได้จบ Marketing

แต่เข้าใจ Insight ที่นักการตลาดยุคใหม่ไม่ควรมองข้าม

STAY UPDATE