ฝุ่น PM2.5 เชียงใหม่ขึ้นอันดับ 1 ของโลก

ขณะที่กลางวันร้อนจัดถึง 42 องศา

STAY UPDATE