แอร์เอเชียเปิดตัว “ยูนิฟอร์มป้องกันไวรัส”

สำหรับลูกเรือในช่วงไวรัสแพร่ระบาด

STAY UPDATE