‘อายิโนะโมะโต๊ะ’ ปลุกกระแสคนรุ่นใหม่

ปล่อยไอเดียผ่านการปรุงอาหารแบบโซเดียมต่ำ

STAY UPDATE