โดยทาง Association of National Advertisers ของสหรัฐอเมริกาหรือ ANA เผยว่าแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการโฆษณาเหล่านี้ต้องแสดงความจริงใจด้วยการอนุญาตให้ทีมตรวจสอบจาก Media Rating Council หรือ MRC เข้าไปตรวจสอบการทำงานของระบบได้แล้ว อย่างไรก็ดี มีแค่ 5 รายจาก 7 รายที่ตอบกลับมาว่ายินดีรับการตรวจสอบดังกล่าว ซึ่งผู้ที่ยังไม่ตอบคือ Snapchat กับ Amazon

ส่วนรูปแบบการตอบกลับของอีก 5 แพลตฟอร์มนั้นค่อนข้างคล้ายคลึงกัน โดยทั้ง Twitter และ Instagram ต่างบอกว่ายินดีให้ตรวจสอบแสดงความจริงใจและ Instagram นั้น ด้วยความที่บริษัทแม่คือ Facebook ทำให้ Instagram ต้องยอมรับการตรวจสอบโดยปริยายอยู่แล้ว  

ด้าน Pinterest, LinkedIn และ Foursquare นั้นก็ให้ความเห็นว่าพร้อมจะทำตามข้อเรียกร้องของ ANA เช่นกัน โดยมีเพียงประธานของ Foursquare อย่าง Steven Rosenblatt ที่ออกมาให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า

“สิ่งที่ Foursquare แตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่นก็คือ เราอนุญาตให้ Third-Party ทำการแทร็กกิ้งได้มาโดยตลอด และในส่วนของข้อมูลด้าน Location นั้น Foursquare อยู่ระหว่างการพัฒนาและจะพัฒนาต่อไปภายใต้การมีส่วนร่วมของ Mobile Marketing Association”

ทั้งนี้ ANA ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของสมาชิกสมาคม และพบว่า 89% สนับสนุนให้มีการตรวจสอบแพลตฟอร์มดิจิทัลเหล่านั้น ซึ่งทาง ANA ยังได้แสดงความขอบคุณ Facebook และ YouTube ที่ยอมรับการตรวจสอบโดยดีด้วย

ที่มา: Adweek